Szövetség a Családok Lelki Egészségéért Egyesület

Bemutatkozás

Szövetség a Családok Lelki Egészségéért Egyesület

Az Egyesület 2015. április 24-én, 1954. nyilvántartási szám alatt került bejegyzésre a Balassagyarmati Törvényszéken.

Elnöke Dr. Török Szabolcs János, főtitkára Turjányi Katalin.

  1. Az Egyesület céljai

  • A családok és az egyedül élők mentális állapotának támogatása, hogy a születendő gyermekek biztonságos családi környezetben nőjenek fel;

  • Munkálkodni azon, hogy a lelki egészségfejlesztés, mentálhigiénés prevenció hangsúlyosabban kerüljön be a köznevelésbe és a felsőoktatásba;

  • Elősegíteni, hogy növekedjen a teljes életet élők száma, csökkenjen a szenvedélybetegek száma;

  • Segítséget nyújtani ahhoz, hogy csökkenjenek az élet kilátástalanságának érzéséből fakadó pszichés következmények;

  • Elősegíteni, hogy a hátrányos helyzetű közösségekben is felismerésre kerüljön és támogatásra leljen a testi, lelki egészség fejlesztése.

  2. Az Egyesület céljaihoz rendelt eszközök

  • Egy hálózatosan felépülő szervezetet hoz létre a mentálhigiénés ismeretek terjesztésért, a családok, egyének, közösségek lelki egészségének és mentálhigiénés oktatásának fejlesztéséért; 

  • Tematikus előadássorozatokat indít  diákok, fiatal felnőttek, szülők, pedagógusok és más segítő foglalkozásúak számára;

  • A segítő foglalkozásúak számára mentálhigiénés módszertani segédanyagok elkészítését segíti elő, képzéseket szervez számukra;

  • Elősegíti a mentálhigiénés területen tevékenykedő szakemberek képzését, továbbképzését, különösen az egészségügyi prevenció területén. E területen oktatási programokat valósít meg és támogat;

  • Primer és korai szekunder prevenciós programokat indít országszerte – különösen a hátrányos helyzetű térségekben –, melyeknek jelentős mentálhigiénés tartalma van;

  • Támogatja, szervezi a mentálhigiénés, családtudományi kutatásokat, elősegíti a mentálhigiéné, mint önálló tudomány fejlődését;

  • Kutatási eredményeit és szakmai tapasztalatait széles körben közzéteszi könyv és/vagy folyóirat és/vagy elektronikus megjelentetés útján;

  • Mindezek érdekében együttműködik hazai és külföldi társadalmi szervezetekkel, egyházakkal, civil szervezetekkel, egészségügyi, szociális, oktatási, és közművelődési szervezetekkel, intézményekkel és hatóságokkal;

  • Együttműködés a médiával a mentálhigiénés ismeretek terjesztéséért;

  • Pályázatokat készít a célok megvalósításához szükséges feltételrendszer megteremtésére;

  • Felkérésre szakértői tevékenységet folytat a testi és lelki egészséget illetve társadalmi kérdéseket érintő témákban;

  • Kutatási tevékenységgel támasztja alá a fontos célkitűzéseinek társadalmi elfogadottságát;

  • Együttműködés kialakítására törekszik a hasonló célokkal rendelkező nemzetközi szervezetekkel, a jó gyakorlatok adaptálására és átadására;

  • A családok, egyének, közösségek lelki egészségének megőrzése, helyreállítása érdekében különböző szolgáltatásokat szervez és/vagy nyújt, úgy mind pl. családterápia, mentálhigiénés életvezetési tanácsadás, lelkigondozás, szupervízió;

  • A célok megvalósítása érdekében végzett minden, itt meg nem nevezett tevékenység.

  3. Az Egyesület alapítói, tevékenységük

  A Szövetség a Családok Lelki Egészségéért Egyesületet olyan magánszemélyek alapították, akik már idáig is sokat tettek a mentálhigiénés kultúra elterjesztéséért, színvonalának növeléséért.

  Vannak közöttünk orvosok, pszichológusok, tanárok, lelkészek, szociológusok, de alapító tagok olyan gazdasági szakemberek is, akik felelősséget éreznek a családok iránt és fontosnak tartják lelki-pszichikai támogatásukat is.

  Mindannyian egyéb, a SZCSLE Egyesület profiljához szorosan kapcsolódó szervezeteknek is vezető tagjai vagyunk.

  Néhány példa a már megvalósult, vagy folyamatban lévő referencia projektekből:

  Prof. Dr. DÁVID BEÁTA – A rendszerváltás megszületett és meg nem született gyermekei: a születés szocio-kulturális körülményeinek hatása a demográfiai folyamatokra 2011-2013 (OTKA, a Nagycsaládosok országos Egyesülete tagságának szocio-kulturális profilja és életmódja 2015 - reprezentatív vizsgálat)

  Dr. KOMLÓSI PIROSKA, HORTOBÁGYINÉ DR. NAGY ÁGNES – Családi Életre Nevelés akkreditált továbbképzés tanároknak, védőnőknek.

  KERESZTES ILONA – VÁLASZ-UTAK beszélgetős rádióműsor kamaszoknak (a vitatkozás kultúrájának, egymás meghallgatásának és megértésének fejlesztéséért).

  TURJÁNYI KATALIN – KI VAGYOK ÉN? - Önismereti nevelés a középiskolások felsőbb évfolyamaiban.

Budapest, 2015. május 29.

Dr. Török Szabolcs János Elnök

Turjányi Katalin Főtitkár