Szövetség a Családok Lelki Egészségéért Egyesület

NEA logó

A programsorozat a „Családok Éve 2018” keretében az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által, CSP-CSK-17 kódszámú, a „Családi kohéziót erősítő programok támogatása a Családok Évével kapcsolatban” elnevezésű pályázati felhívásra benyújtott, CSP-CSK-17-0004 pályázati azonosítón szereplő díjnyertes pályázat támogatási keretéből valósult meg.

Szakmai beszámoló a CSP-CSK-2017-0004 pályázatról

Egyesületünk, a Szövetség a Családok Lelki Egészségéért Egyesület, a „Családok Éve 2018” kapcsán, a generációk közötti együttműködés erősítése témakörben pályázott, az EMMI által 2017. novemberben kiírt pályázaton.
A nyertes programunk a következő volt:

„Kik vagyunk? Honnan jövünk? - mindenkinek van családfája” címmel, 2018 folyamán 6 alkalommal fél-fél napos rendezvényt tervezünk, az ország 6 helyszínén, főként hátrányos helyzetű régiókban, kisvárosokban, nagyközségben. A tervezett helyszínek: Szentmártonkáta, Sárospatak, Balassagyarmat, Vác, Hódmezővásárhely, Makó. Megvalósulása 2018. február 1. és május 31. történne meg, havi 1-2 eseménnyel. A tervezett program hétvégéken (szombaton), egy fél napot vesz igénybe. A rendezvényre nagyszülőket várnánk felső tagozatos unokákkal. Kb. 80-100 fő 11-16 év közötti fiatal, illetve kb. 80-100 nagyszülő venne részt összesen a programokon. A helyszínek a helyi művelődési házak, vagy iskolák, ahol biztosítható 1 nagy terem és a szükséges számú számítógép, internet csatlakozás. Egy 30 perces bevezető, bemelegítő, - mentálhigiénés szakember által tartott - előadás után a helyszínen biztosított számítógépekkel, vagy saját gépek segítségével a résztvevők a saját családjuk családfáját készítik el, illetve elindítják azt. Az unoka illetve nagyszülő páros másfél órán át dolgozik, majd a program végén egy nagycsoport keretében, a szakember vezetésével a közös munka összefoglalásával, az élmények megosztásával zárul a rendezvény. A programon a résztvevők megtapasztalhatják a közös munka örömét, azt, hogy mindenki kompetens valamiben (a fiatal jól kezeli a számítógépes eszközöket, a nagyszülő adja a feltöltendő ismereteket), újfajta kapcsolat építése kezdődhet meg a családtagok között. Az összefoglalásnál kitérünk arra is, hogy kívánják-e folytatni otthon a családfát, a család többi tagjának is elérhetővé teszik-e ? A rendezvény egy családismereti és helyismereti folyamatot is elindíthat, a fiatalok identitása erősödik, jobban értik magukat és szüleiket, nagyszüleiket. A nagyszülők számára annak a tudásnak az átadása, amit ők birtokolnak, hídépítés a fiatalok felé, és fontosságuk növekedése a családban egészségvédő hatású. Tervezzük, hogy a résztvevőket egy év múlva újból felkeressük egy kérdőívvel, amin az azóta a családfával kapcsolatos történteket mérnénk fel.

Az általános előkészítés 2018. január és február hónapban zajlott, ekkor alakultak ki a pontos időpontok. Elkészültek a plakát-tervek, a roll-up, eldőlt, hogy melyik lesz a családfa elkészítéshez használható ingyenesen letölthető, magyar számítógépes program. Erre a www.oseim.hu programot választottuk. Valamint a helyszínek pontosítása is ekkor zajlott, mert a városokon belül több helyen is menet közben módosítottuk a helyszínt. A folyamatba az egyesület központi szervezésén túl, helyi szervezőket is bevontunk, hogy még több résztvevőt tudjunk toborozni és a helyszíni előkészítés minél probléma-mentesebb legyen. A helyi szervezőkkel egészen az eseményig folyamatos volt a kapcsolattartás, rendszeresek voltak a személyes megbeszélések a helyszíneken és/vagy Budapesten. Erre a téma iránti érzékenyítés miatt is szükség volt, mert a résztvevőknek azt az információt kellett közvetíteni, hogy ezen a délelőttön nem a családfakutatás rejtelmeibe vezetjük be őket, hanem a generációk közötti együttműködést szeretnénk erősítni. Ezért az előzetesen betervezett útiköltség többszörösét kellett erre a célra fordítanunk, melyet a kissé túltervezett vendéglátás terhére sikerült teljesíteni.

Az 1. alkalomra Szentmártonkátán, a Szabó Magda Nagyközségi Könyvtárban került sor, 2018. február 24-én.

A résztvevők száma 17 fő volt. A helyi szervezők és a résztvevők nagy szeretettel és várakozással fogadták Egyesületünket. Többen elhozták a kézzel, papírra készített családfáikat, régi születési kivonatokat, egyéb dokumentumokat. A bevezető előadást a SZCSLEE főtitkára, Turjányi Katalin tanár, mentálhigiénés szakember tartotta. A gyerekek gyorsan megismerték a program kezelését, a nagyszülők tudták a családi adatokat. Nagyon jó érzés volt látni, ahogy egyre érdeklődőbbek a felmenőik iránt, érdekesnek találják a közös munkát. A nagyszülők pedig lelkesen mesélik, hogy hol lakott, mivel foglalkozott a dédpapa, milyen szép lány volt a dédmama.Természetesen hamar kiderültek a fehér foltok, a hiányzó adatok is, többen elhatározzák, hogy elutaznak együtt az egész családdal a származási helyükre, a temetőket bejárni, a plébániákon, lelkészi hivatalokban tudakozódni. Azok a résztvevők is, akiknek nem volt ott az unokájuk, azzal a lelkesedéssel mentek el, hogy otthon elkészítik a családfájukat, bevonják gyerekeiket,unokáikat. A délelőtt zárásaképpen közösen megnéztük az országban csak 2 helyen látható Szabó Magda emlékkiállítás egyikét, itt is összekapcsolva a családfakészítő programot az írónő munkásságával, a számára oly fontos és sok témát adó gyökerek felemlítésével.

A 2. alkalommal Sárospatakra utaztunk, a Művelődés Háza és Könyvtára volt a rendezvény helyszíne, 2018. április 14-én.

A résztvevők száma 16 fő volt. Itt is Turjányi Katalin tartotta a bevezető előadást. A könyvtár nagyon fontos szerepet tölt be a város kulturális életében, sok ott tanuló kollégista diák, hátrányos helyzetű gyerek használja az internetes lehetőségeket, de az idősebb generáció is szívesen kölcsönöz a kb. 5000 db-os kínálatból. A bevezető előadáson részt vettek azok a roma fiúk is, akik minden szombat délelőtt itt töltik az idejüket a gépek előtt. Nagy élmény volt látni, ahogy megérinti őket a téma, felcsillan a szemük, hogy hát tényleg; mindenkinek van családfája! Reméljük, ha nem is az internetes családfát, de egy szóbelit otthon ők is elkészítenek! Ezen a rendezvényen részt vett olyan ny. főiskolai tanár is, aki komolyan foglalkozik családfakutatással. Számára is újdonság volt a mi megközelítésünk, a dolog ilyen, családi kapcsolatokat erősítő, lelki egészséget védő, identitást növelő célra való felhasználása. A helyi Zemplén TV rövid beszámolót készített az eseményről, mely itt megtekinthető.

3. alkalommal Balassagyarmaton, a Balassi Bálint Gimnáziumban voltunk, 2018. április 21-én.

Aznap „ledolgozós” szombat volt, a diákoknak tanítás nélküli munkanap, a tanárok kirándulni voltak. Így az üres informatika termet töltöttük meg a helyi diákokkal és nagyszüleikkel, illetve a város más lakosaival, összesen 18 résztvevő. Az internetes Balassagyarmati Hírmondó előre értesítést küldött az eseményről. mely itt érhető el Bevezető előadást Prof. Dr. Dávid Beáta, a Semmelweis Egyetem Mentálhigiénés Intézetének igazgatója, az Egyesület egyik alapító tagja tartotta. A diákok elmondták, hogy életvitel, illetve osztályfőnöki órán ők már foglalkoztak ilyen fajta családfa készítéssel, de csak a nagyszülőkig jutottak. Most a nagyszüleik segítségével a déd-, illetve a szép-, és az ó-szülők is megismerhetők. Többen rácsodálkoztak arra, hogy a dédszülők a Felvidéken, akkor még magyar településen születtek, ami ma már Szlovákia része. A gyerekek és nagyszüleik is azzal a lelkesedéssel mentek haza, hogy tovább folytatják a megkezdett munkát.

4. alkalommal Vácra, a Piarista Gimnáziumba látogattunk el, 2018. május 12-én.

Az iskola belső szülői oldalán és városszerte hirdették az eseményt, így szép létszámú érdeklődő, 17 fő jelent meg. Az előadást itt is Turjányi Katalin tartotta. A rendelkezésre álló, jól felszerelt informatikai teremben zajlott a családfa-készítés. Az egyik diák nem csak nagymamáját, de az USA-ban élő, éppen itthon vendégeskedő nagynénjét is elhívta! A nagynéni elmondta, hogy a kinti magyaroknak is milyen fontos a hazai gyökerek ismerete, azért is jött el szívesen, hogy az itt hallottakat majd otthon továbbadhassa.

Az 5. programnapra Hódmezővásárhelyen, a Bethlen Gábor Református Gimnáziumban került sor, 20 fő részvételével, 2018.május 26-án.

A nagy múltú Gimnázium könyvtára hatalmas kincseket őriz; több évszázados kéziratok, énekes- és prédikációs könyvek, újságok találhatók meg itt. A hagyományápolás, a múlt ismerete és szeretete szinte tapintható. A rendezvényt a regionális rádió, a Rádió7 előzetesen már hirdette, majd fényképes riportban számolt be az eseményről Az előadást Dr. Grezsa Ferenc, a Károli G. Egyetem Pszichológiai Intézetének intézményvezető adjunktusa, az SZCSLE Egyesület egyik alapító tagja tartotta, akinek különösen is kedves volt ez a helyszín, mert itt született és nőtt fel és édesapja valamikor a gimnázium igazgatója volt. A programról Grezsa doktor így számolt be a KRE Buda Béla Mentáhigiénés Forrásközpont honlapján Az egyéni családfák itt is az informatika teremben készültek, közben jó hangulatú beszélgetések zajlottak. Többen itt is jelezték, hogy otthon is folytatják a munkát.

Az utolsó, a 6. alkalom Makón volt, a Szent István Katolikus Általános Iskola és Kollégium termeiben, 2018. június 2-án.

Erről az alkalomról hírt adott a MakóHíradó, mely megtekinthető az alábbi linken Így itt már szép számú érdeklődő, - 28 fő - gyűlt egybe. Az előadást itt ismét Turjányi Katalin tartotta, melyen részt vett az éppen 70. általános iskolai találkozóját tartó, valamikori reál fiúiskola néhány tagja is. A résztvevő diákok némelyike igen felkészülten érkezett, előre elkészített családfájukat már csak gépre kellett vinni. Másoknál a nagyszülő ugyan hozott adatokat, de sok minden hiányzott, így csak a neveket tudták beírni. Ők is azzal az elhatározással mentek el, hogy közösen „kutatnak” majd tovább.

Összefoglalás

Úgy látjuk, a program jól szolgálta mindazokat a célokat, melyeket előzetesen kitűztünk; közös programként szolgált az unokáknak és nagyszüleiknek, egy új, más minőségű kommunikációt indított meg közöttük. Felhívta a figyelmet a családtörténet ismeretének fontosságára, az ebből származó tudás indentitást növelő szerepére. A fiatalok ösztönzést kaptak arra, hogy felkutassák gyökereiket, mert ez a pályaválasztásukban, de akár a párválasztásukban is komoly segítséget jelenthet majd nekik. A nagyszülői generáció ezáltal átélheti újra gyermek- és ifjúkorát, átadhatja a személyes és a nemzeti történelemről szerzett tapasztalatait, tudását, személye fontosabbá válik ezáltal a családjában. A családtörténet témája mentén új kommunikáció indulhat meg a család fiatalabb tagjaival, ami az idős ember számára egészségvédő hatású. A 6 helyszínen minden esetben azt tapasztaltuk, hogy a résztvevők örömmel vettek részt az eseményen, lelkesedésük fokozódott a téma iránt és azzal az elhatározással mentek el, hogy folytatják a munkát, amibe továbbicsaládtagokat is bevonnak. Ők is sajnálatukat fejezték ki, hogy településükről nem voltak többen részesei a programnak. Ezért amiben még mindenképpen tovább kell fejleszteni a programot az az előzetes hirdetés, illetve résztvevő toborzás. Meg kell találni annak a módját, hogy egy-egy ilyen programnapra minél több nagyszülő-unoka páros eljusson. Egyesületünk ezeken az egyértelműen pozitív eseményeken és visszajelzéseken felbuzdulva a program folytatását tűzte ki célul. Ehhez keressük a legmegfelelőbb módokat és a támogatásokat. A rendszeresen megrendezésre kerülő őszi konferenciánkon – melyet a Lelki Egészség Világnapja alkalmából szoktunk életre hívni – részletesen is beszámolunk majd a programról.

régebbi beszámolók